värinäön heikkouden korjaus
värinäön heikkouden korjaus
värinäön heikkouden korjaus värinäön heikkouden korjaus värinäön heikkouden korjaus
english
bulgarian
croatian
danish
dutch
french
german
hungarian
italian
japanese
norwegian
lithuanian
polish
romanian
russian
serbian
slovakian
spanish
swedish
turkish
värinäön heikkouden korjaus
värinäön heikkouden korjaus värinäön heikkouden korjaus värinäön heikkouden korjaus
värinäön heikkouden korjaus värinäön heikkouden korjaus värinäön heikkouden korjaus
värinäön heikkouden korjaus
 
värinäön heikkouden korjaus
värinäön heikkouden korjaus
värinäön heikkouden korjaus
värinäön heikkouden korjaus
värinäön heikkouden korjaus
värinäön heikkouden korjaus
värinäön heikkouden korjaus
    Wedin & Söderberg
    Hammarby Allé 32
    120 61 Stockholm
    Tel. +46 8 12203333

    Sähköposti
värinäön heikkouden korjaus
värinäön heikkouden korjaus
värinäön heikkouden korjaus
värinäön heikkouden korjaus
värinäön heikkouden korjaus
värinäön heikkouden korjaus
värinäön heikkouden korjaus
© 2009
värinäön heikkouden korjaus
 
 
Mikä on värinäön heikkous?
Maailmaa havannoidaan viidellä aistillamme. Eniten tietoja välittyy meille näön kautta.
värinäön heikkouden korjaus
(Nykyajan ihmisen tapauksessa eri aistien osuus tietojen välityksestä on seuraava: näköaisti 90%, kuuloaisti 5%, tuntoaisti 2%, makuaisti 2%, hajuaisti 1%). Ei siis ole yhdentekevää, käytetäänkö näön tarjoamat mahdollisuudet hyväksi sataprosenttisesti vai ei. Värinäön heikkouden seurauksesta tietomäärä vähenee, mikä vaikuttaa negatiivisesti elämänlaatuun ja tietokäsittelyn varmuuteen sekä niiden kautta tunnistukseen tarvittavaan reaktioaikaan.
Värinäön heikkoudesta kärsii 8 % miehistä ja 0.5% naisista (Romaniassa siis asuu noin 800 tuhatta värinäön heikkoudesta kärsivää, Länsi-Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa taas yhteensä 32,6 miljoonaa). Värinäön heikkous on esteenä enemmän kuin 150 ammatin harjoittamiselle ja siitä on haittaa lähes jokaisella elämän alueella.
värinäön heikkouden korjaus
Värinäön heikkous aiheuttaa ongelmia erityisesti lapsuudessa, jolloin siitä on haittaa sekä oppimisen että itsearvioinnin kannalta. Päiväkodissa tai peruskoulun ala-asteella punaista ruohoa tai vihreän katon piirtävät lapset saavat huonomman arvosanan ja joutuvat naurun kohteeksi.
 
värinäön heikkouden korjaus
Värinäön heikkoudesta on merkittävää vaaraa myös liikenteessä sekä ongelmasta kärsivälle että muille. Normaalilla värinäöllä nimittäin liikennevalot huomataan kauempaa. Usein sattuu tapaturmia, joissa rautatieristeys ylitetään punaisesta merkkivalosta huolimatta värinäön heikkouden takia.
Värinäön heikkoutta ei pidä sekoittaa värisokeuteen. Merkittävin ero niiden välillä on se, että värinäön heikkouden tapauksessa kaikki väriaistin reseptorit toimivat, sitä vastoin värisokean henkilön vihreä tai punainen reseptori ei toimi lainkaan.
Miten värinäön heikkous korjataan?
värinäön heikkouden korjaus
Häiriön korjaukseksi käytetään erikoispinnalla varustettu linssi. Pinta on suunniteltu siten, että se muuttaa sen kautta kulkevan valon spektrin, ja näin värinäön heikkoudesta kärsivän henkilön aivoissa syntyy samankaltaisia ärsykkeitä kuin terveellä näöllä syntyisi. Pinnan suunnittelussa on kiinnitetty huomiota siihen, että se vaikuttaisi nimenomaan keskiaallonpituudella (punainen-vihreä), jossa häiriö syntyy, mutta sillä olisi vähemmän vaikutusta lyhyellä aallonpituuksilla (sininen).

Käyttämällä Colorlite -korjauslinssiä värinäön heikkoudesta kärsivä henkilö kykenee erottamaan sellaisiakin värisävyjä, joita hän ei aikaisemmin havainnut. 80 prosentissa tapauksista heikentynyt värinäkö korjaantuu täydellisesti.

Näin voit saada värinäön heikkouden korjaavan silmälasin

Varaa aika värinäkötutkimukseen soittamalla matkapuhelinnumeroon +36 30 655 6854 tai ottamalla yhteyttä johonkin kotisivullamme lueteltuun optikkoliikkeeseen (Yhteystiedot).

  • Tutkimukseen kannattaa varata puoli tuntia. Siinä käytetäan Colorlite:in kehittämä värinäön heikkoutta diagnosoiva taulusto.
  • Samaan aikaan sovitetaan myös värinäön heikkouden korjaavia silmälaseja, ja tutkitaan, minkä verran ne parantavat värinäköä.
  • Mikäli potilas on tyytyväinen saavutettuun positiiviseen muutokseen, hän voi tilata linssit heti.
  • Linssien valmistelu kestää n. kaksi viikkoa. Silmälasin käyttäjälle linssit valmistetaan sopivalla dioptrilla, muuten käytettään nolladioptrisia linssejä.
  • Linssit hiotaan potilaan valitsemaan kehykseen missä tahansa optikkoliikkeessä.

Lisätietoja sähköpostitse tai soittamalla yllä annettuun matkapuhelinnumeroon.

 
värinäön heikkouden korjaus
värinäön heikkouden korjaus
värinäön heikkouden korjaus värinäön heikkouden korjaus
värinäön heikkouden korjaus
värinäön heikkouden korjaus
Published with the support of ITD Hungary
värinäön heikkouden korjaus