farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed
farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed
farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed
english
bulgarian
croatian
dutch
finnish
french
german
hungarian
italian
japanese
norwegian
lithuanian
polish
romanian
russian
serbian
slovakian
spanish
swedish
turkish
farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed
farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed
farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed
farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed
 
    Wedin & Söderberg
    Hammarby Allé 32
    120 61 Stockholm
    Tel. +46 8 12203333

    E-mail
farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed
farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed
farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed
farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed
farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed
farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed
farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed
© 2009
Colour Blindness
 

R¸d – gr¸n farveblindhed (Farvesynsforstyrrelse)

Med vore fem sanser opfatter vi vore omgivelser. Blandt de fem sanser får vi flest informationer gennem synssansen.

Det moderne menneskes optagelse af informationer sker for de 90 % vedkommende gennem synssansen, 5 % gennem h¸resansen, 2 % gennem f¸lesansen, 2 % gennem smagssansen og 1 % gennem lugtesansen. Derfor er det ikke lige meget, om man kan udnytte synet maksimalt. R¸d – gr¸n farveblindhed (farvesynsforstyrrelse) neds¿tter evnen til at optage informationer gennem synssansen og har derved betydning for livskvaliteten, sikkerheden i optagelse af informationer forringes, og hermed påvirkes genkendelsesreaktionen.

8 % af m¿nd og 0,5 % af kvinder er r¸d – gr¸n farveblinde (i Ungarn ca. 400.000 mennesker) og i Vesteuropa, Nordamerika og Japan er der tale om 32,5 millioner r¸d – gr¸n farveblinde. Mennesker, der er r¸d – gr¸n farveblinde kan ikke arbejde inden for over 150 fag og generelt betyder det store afsavn.

Is¿r i barndommen giver r¸d – gr¸n farveblindhed (farvesynsforstyrrelse) mange h¿mninger. I den alder er selvopdagelse og indl¿ring meget vigtig, b¸rn, der er r¸d – gr¸n farveblinde bringes ofte i en h¿mmende situationer, f.eks. ved at de i b¸rnehave og skole farver gr¿s r¸dt og hustage gr¸nne. Det giver dårlige resultater og kan v¿re grund til mobing.

I trafikken kan mennesker, der er r¸d – gr¸n farveblinde volde stor fare for dem selv og deres omgivelser. Almindelige farveseende kan se trafik og bremselys på lang afstand. Når der sker trafikuheld, hvor mennesker, der har r¸d – gr¸n farveblindhed (farvesynsforstyrrelse) er impliceret, er ulykkesårsagen ofte, at de er k¸rt over for r¸dt lys eller har krydset jernbanespor ved r¸dt blink.

Ofte forveksler man r¸d – gr¸n farveblindhed (farvesynsforstyrrelse) med farveblindhed. Den store forskel ved mennesker, der har r¸d – gr¸n farveblindhed (farvesynsforstyrelse) er, at receptoren kan sanse alle farver modsat ved almindelig farveblindhed, hvor r¸dt eller gr¸nt ikke kan sanses af receptoren.

Korrektion af r¸d – gr¸n farveblindhed (farvesynsforstyrrelse)

Uregelm¿ssigheden kan man overvinde ved brug af en linse, der er fremstillet med et specielt lag. Linselaget er fremstillet på en sådan måde, at det lysspektrum, der går igennem linsen, brydes på en sådan måde, at det giver denfarvesynsforstyrrede et lignende farvespektrum som hos almindelig seende. Ved konstruktionen er der koncentreret om mellemb¸lgeområdet (r¸d – gr¸n), hvor uregelm¿ssigheden im¸degås ved at ¸ge effekten, medens de korte b¸lger (blå) får mindre effekt.

Ved brug af Colorlite korrektionslinse kan man opnå, at farvesynsforstyrrede kan sanse farvekombinationer, som f¸r ikke kunne sanses. 80 % af af r¸d – gr¸nfarveblindhed (farvesynsforstyrelse) kan korrigeres.

Fremskaffelse af brilleglas til korrektion af r¸d – gr¸n farveblindhed (farvesynsforstyrelse):

Der kan bestilles tid til diagnose for farvesynsforstyrrelse på telefon nr +49(0)2051-52064, eller ved henvendelse til en af de optiske saloner, som kan findes på vor hjemmeside.

  • På den aftalte tid foretage opmålingen, der varer en halv time. Diagnosen foretages ved hj¿lp af et diagnoseatlas til opmåling af r ¸d – gr¸n farveblindhed, dette er direkte konstrueret af Colorlite.
  • Samtidig afpr¸ves synet af farver med de koordinerende briller, og forbedringen af synet kontolleres.
  • Hvis omfanget af forbedringen er tilfredsstillende for patienten, bestilles med det samme korrektions - linseglas.
  • Ca. to uger vil der gå med fremstillingen af korrektions - linseglassene. Bruger man briller i forvejen, får man linserne med tilsvarende dioptri, bruger man ikke briller i forvejen, vil korrektions - linserne blive fremstillet med nul i dioptrien.
  • Fra hvilken som helst optisk salon kan vi tilpasse korrektionslinseglasenei et hvert som helst brillestel .

Mere information han fås på e-mail eller f¸rn¿vnte telefon nummer.

farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed
farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed
farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed
farvesvaghed, farveblindhed, korrektion af farvesvaghed, korrektion af farveblindhed
daltonism japan alt
Published with the support of ITD Hungary
daltonism japan alt