fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
english
bulgarian
croatian
danish
dutch
finnish
french
german
hungarian
italian
japanese
lithuanian
polish
romanian
russian
serbian
slovakian
spanish
swedish
turkish
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
 
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
    Wedin & Söderberg
    Hammarby Allé 32
    120 61 Stockholm
    Tel. 08-12 20 33 33
    E-post
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
© 2009
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
 
 
Oversikt over fargeblindhet
Man oppfatter verden med fem sanseorganer. Det er synet blant dem som formidler det meste av informasjonen.
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
(Når det gjelder det moderne menneske ser sanseorganenes informasjonsformidlende rolle slik ut: syn 90%, hørsel 5%, følelse 2%, smak 2%, lukt 1%). Derfor er det ikke det samme, om man høyst kan benytte mulighetene i synet. Taper man informasjon ved å sanse farger, berører dette livskvaliteten og ødelegger sikkerhet på fremstilling av informasjon. Dessuten påvirker tap av informasjon reaksjonstiden på sanseoppfatning gjennom de ovennevnte faktorene.
8% av menn og 0.5% av kvinner er fargeblinde (det betyr 800.000 mennesker i Romania, mens det finnes til sammen 32.6 millioner fargeblinde i Vest-Europa, USA og Japan). Over 150 typer yrker er utelukket for fargeblinde. Dessuten blir de handikappet på nesten alle livsfelt.
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
Fargeblindhet er særlig nedsettende i barndom. Barn i denne alderen blir handikappet både i opplæring og selvvurdering. Det kan godt hende at barn i barnehagen eller på skolen tegner rødt gress eller grønt tak og de får defor dårlige karakterer. Dessuten ler de andre av dem.
 
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
Fargeblinde er meget farlige på trafikk. De som har normalt fargesyn får øye på trafikklys fra lengre avstand, særlig rødt lys. Det forekommer ofte ulykker, der folk krysser planeovergangen på rødt lys på grunn av fargeblindhet.
Fargeblindhet ofte forveksles med fullstendig fargeblindhet. Imidlertid, finnes det en viktig forskjell mellom de to, nemlig at sansereseptorene fungerer fullstendig hos fargeblinde. Derimot fungerer ikke den røde eller grønne reseptoren hos dem som er fullstendig fargeblinde.
Korreksjon på fargeblindhet
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
Vi bruker en linse med spesielt lag på for å utelukke anomalien. Dette laget endrer spektrum på lyset, som passerer gjennom det, på en måte som fremkaller en stimulans hos fargeblinde som ligner på stimulansen hos normaltseende. Ved lagets utvikling måtte det passes nøye på at det bare berører de middelstore lengdebølgene, d.v.s. rødt-grønt, akkurat hvor anomalien finnes. Imidlertid skal det ha minst mulig effekt på de korte lengdebølgene, d.v.s. blått.

Nyanser som ikke kunne oppfattes av de fargeblinde før, kan nå sanses ved hjelp av Colorlite korreksjonslinse. I 80% av tilfellene kan fargeblindhet korrigeres på denne måten.

Slik kan man få briller som forbedrer fargeblindhet

Bestill time for måling av fargeblindhet på mobil 08-12 20 33 33 eller hos en av de optikkene nevnt på vår nettside (kontakt).

  • Gi deg selv en halv time til undersøkelsen i bestilt tid. Målingen blir utført ved hjelp av Atlasz, et diagnostiseringsmiddel for fargeblindhet utviklet av Colorlite.
  • I denne halvtimen kan man også prøve på korreksjonsbriller, og få undersøkt hvor mye de forbedrer fargesynet.
  • Er man fornøyd med graden av forbedring kan man bestille korreksjonslinser med det samme.
  • Produksjonstid på brilleglassene tar omtrent to uker. Korreksjonslinsen for brillebukere settes på linsen med passende dioptri, og på en linse uten dioptri for dem som ikke bruker briller.
  • Brilleglassene kan slipes i en brilleinnfatning man velger i en hvilken som helst optikk.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med oss i e-post eller på ovennevnte telefon.

 
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde
Published with the support of ITD Hungary
fargeblindhet, fargeblind, fargesyn, kvinner er fargeblinde