Colorlite
ЦВЕТНО
ЗРЕНИЕ

КОРИГИРАНЕ
НА ДЕФИЦИТА
В ЦВЕТНОТО
ЗРЕНИЕ

Часто Задаваемые Вопросы

Информация в цветното зрение

1. Защо е важно да се коригира дефицитът на цветното зрение?

Зрението е най-важния сензор за човека: 90% от цялата информация се получава от зрението, 5% от слуха, 2% чрез докосване, 2% чрез вкусовия рецептор и 1% чрез мириса. Загубата на информация поради неадекватно цветово декодиране пречи на или забавя разбирането, увеличава времето за реакция и намалява качеството на живот. Хората с нормално цветно зрение могат да различат повече от милион различни нюанса на цветовете. В същото време, човек със средностатистически дефицит на цветното зрение различава само две-три хиляди, а пациент с по-сериозен проблем - само няколкостотин. Това може да означава, че може да не забележите дали човекът срещу вас почервенява или побледнява по време на разговора, не виждате по лицето на детето дали има температура, не различавате узрелите и зелените плодове и т.н. Това са явни неудобства в почти всички сфери на живота.

Обратно

2. Какво трябва да знам за системата на Colorlite за цветното зрение?

Клиничните опити доказват, че корекцията с лещи Colorlite води до подобрение в 90% от случаите. Тестовете с палитрите Ishihara или компютърните тестове за цветно зрение демострират подобрението, но само 25% от пациентите усещат моментално положителния ефект. (виж глава: Пациентите трябва да знаят)

Обратно

3. Каква е разликата между далтонизъм и дефицит на цветното зрение?

Човешкото око може да разпознава едновременно три основни цвята. Червено, зелено и синьо. Всички останали цветове се получават чрез смесване на тези три основни цвята. Хората с дефицит в цветното зрение не разпознават по нормален начин един или повече от основните цветове, докато далтонистите виждат нюанси на сивото само (пълен далтонизъм). Според най-новата теория за цветното зрение, далтонизмът се определя като краен случай на дефицит на цветно зрение.

Обратно

4. Защо повече мъже имат дефицит на цветното зрение?

Мъжете са приблизително 16 пъти по засегнати от дефицит на цветното зрение от жените. Приблизително 8%от мъжете и 0,5%от жените имат някаква степен на наследствен дефицит на цветното зрение (200 милиона души) Червено-зеленият дефицит на цветното зрение е наследствено заболяване, което се носи от женската Х хромозома. По тази причина дъщерята на баща с този проблем може да го предаде на синовете си. Жените имат две Х хромозоми и дефектната се компенсира от нормалната. Шансовете да имаш две дефектни Х хромозоми са малки.

Обратно

5. Може ли дефицитът на цветното зрение да бъде излекуван?

Тъй като това не е придобито, а наследствено заболяване, то не може да се лекува до колкото ни е известно към момента. Въпреки това е възможно да се подобри зрението с помощни средства близки до нормалните очила.

Обратно

6. Ще развия ли дефицит на цветното зрение като остарея ли и ще се влоши ли дефицитът ми с възрастта?

Наследственият дефицит на цветното зрение не се развива през годините. И все пак, придобитите форми на дефицит на цветното виждане, дължащ се на околната среда или заболяване, могат да се появят с напредването на възрастта. Възможните причини за това са заболяване на ретината, глаукома, диабет и болести на очния нерв.

Обратно

7. Как подобряването на цветното зрение подобрява качеството на живот?

Цветовете в околния свят носят важна информация (например: цветен TV, компютърни екрани, светофари), която е напълно или частично недостъпна за хората с дефект на цветното зрение. В допълнение, комуникацията често се основава на цветовете например: "завийте наляво при зелената къща или кликнете върху червената икона за да потвърдите транзакцията" Хората с дефицит на цветното зрение могат да не бъдат допуснати до определени работни места или пък могат да се объркат при комуникация основана на цветовете.

Обратно

8. HС какво тестът за дефицит на цветното зрение се различава от другите тестове за цветно зрение?

Много от тестовете за цветно зрение само проверяват способността на пациента да различава цветовете или да разпознава определени цветове Colorlite прави пълна диагноза на цветното зрение на пациента, а не посочва само кои цветове той не вижда правилно. Това е необходимо за да могат да се изберат подходящи за него стъкла, по начин подобен на този, по който очният специалист проверява зрението ви.

Обратно

9. Може ли методът на Colorlite за дефицит на цветното зрение да се приложи за нормални очила?

Да могат да се поставят както лещи без диоптър, така и лещи с диоптър.

Обратно

10. Употребата на очилата за цветно зрение Colorlite забранена ли е или подлежи на специална регулация?

Да в някои страни. Законите и правилата в различните държави са различни, така че, моля, свържете се с нас за конкретен отговор. Някои държави изискват продуктите на Colorlite да бъдат одобрени от властите преди продажбата. Съответно продуктите на Colorlite може да не се предлагат във всички страни докато не се получат необходимите разрешителни.

Обратно

11. Как да установя дали очилата Colorlite могат да подобрят цветното ми зрение?

След като Ви диагностицират със специалния метод на Colorlite, може да погледнете през пробни очила и сами да се уверите в разликата.

Обратно